U bent hier: Home » Info » Inschrijven » Betalen

Hoe betalen?

Het volwassenenonderwijs zit in de lift. Dit vertaalt zich in een voortdurende stijging van het cursistenaantal. Voor de secretariaatsmedewerkers betekent dit een fikse verhoging van de planlast en daarom willen wij nogmaals de aandacht vestigen op de betalingswijze van het cursusgeld.

Het inschrijvingsgeld, het cursusmateriaal (syllabus, tekst- en werkboek, …) en eventueel verbruiksgoederen kunnen op volgende manieren betaald worden:

Met Bancontact.

Dit systeem laat u toe (uitsluitend in onze vestigingsplaats te Willebroek) het cursusgeld onmiddellijk te betalen. U ontvangt na betaling een bewijs van betaling en wordt tot de cursus toegelaten.

Met overschrijving.

U ontvangt daarvoor instructies per mail (na een online inschrijving) of een overschrijvingsformulier bij inschrijving op het secretariaat. U schrijft het exacte bedrag over met vermelding van de cursus + naam van de cursist. Het rekeningnummer van CVO Rivierenland: BE13 0682 3183 1239. Op vertoon van een afschrift van het overschrijvingsbewijs ontvangt u een bewijs van betaling en wordt u tot de cursus toegelaten.

Met opleidingscheques.

U ontvangt een bewijs van betaling wanneer u de opleidingscheques aan de secretariaatsmedewerker geeft, wat u toelaat de lessen te volgen. Wanneer u bij het begin van de cursus de opleidingscheques nog niet heeft ontvangen, betaalt u het volledige bedrag eerst met Bancontact of d.m.v. een overschrijving. Het bewijs van betaling geeft u toelating om de lessen van bij aanvang te volgen.
Er wordt NOOIT teruggegeven op opleidingscheques.

Opleidingscheques kunnen ten laatste op het einde van de tweede maand na inschrijvingsdatum binnengebracht worden. Het inschrijvingsgeld, eerder met bankkaart of d.m.v. een overschrijving betaald wordt dan teruggestort. Voor verdere info over opleidingscheques, klik hier.

Cash geld wordt NOOIT aanvaard.

U wordt enkel tot de lessen toegelaten wanneer u een betalingsbewijs heeft. Dit krijgt u van de secretariaatsmedewerker indien aan de betaling voldaan werd.