U bent hier: Home » Info » Inschrijven

Inschrijven

Voorinschrijving (cursisten 2016-2017): vanaf 16/05/17 t.e.m. 31/05/17

Nieuwe inschrijvingen: vanaf 01/06/17

Hoe kan je inschrijven?

  • Inschrijven kan online. Binnen 5 werkdagen na inschrijving ontvang je een bevestiging met verdere instructies.
  • Je kan uiteraard ook langskomen op het secretariaat in Willebroek:

Tot donderdag 30 juni kan je terecht tijdens onderstaande openingsuren:

Ma 8u30 - 13u / 13u30 - 16u30 / 17u45 - 20u30

Di 8u30 - 13u / 13u30 - 16u30 / 17u45 - 20u30

Woe 8u30 - 12u / 17u45 - 20u30

Do 8u30 - 13u / 13u30 - 16u30 / 17u45 - 20u30

Vrij 8u30 - 13u / 13u30 - 15u

(Vrijdag is het secretariaat gesloten om 15u !)

Vervolgens kan je nog tot woensdag 5 juli overdag terecht tijdens de volgende uren :

Ma 09u00 - 12u00 / 13u00 - 17u00 

Di 09u00 - 12u00 / 13u00 - 17u00

Woe 09u00 - 12u00 / 13u00 - 17u00

Opgelet

CVO Rivierenland is gesloten van donderdag 06 juli 2017 tot en met zondag 20 augustus 2017.

Vanaf maandag 21 augustus 2017 kan u opnieuw bij ons terecht en dit tijdens de volgende uren :

Ma 21/08 t/m vrij 25/08 : 09u00 - 12u00 / 13u00 - 17u00

Vanaf 28/08 :

Ma 08u30 - 13u00 / 13u30 - 16u30 / 17u45 - 20u30

Di 08u30 - 13u00 / 13u30 - 16u30 / 17u45 - 20u30

Woe 08u30 - 12u00 / 17u45 - 20u30

Do 08u30 - 13u00 / 13u30 - 16u30 / 17u45 - 20u30

Vrij 08u30 - 13u00 / 13u30 - 15u00

Belangrijk : info-/inschrijvingsmomenten

Op volgende avonden kan u van 18u00 tot 20u30 terecht voor info over de verschillende opleidingen. U kan zich laten inschrijven en worden er uitsluitend voor taalopleidingen niveautesten afgenomen. Hiervoor dient u zich wel op voorhand in te schrijven.

Info Opleiding Talen en Niveautesten :

Willebroek : maandag 28/08 - dinsdag 29/08 - donderdag 31/08

Boom : maandag 28/08 - woensdag 30/08

Info ICT en digitale fotografie :

Willebroek : maandag 28/08 - dinsdag 29/08 - donderdag 31/08

Boom : woensdag 30/08

Info Opleidingen Harde Sector :

Willebroek : maandag 28/08 - dinsdag 29/08 - donderdag 31/08

Info Opleidingen Zachte Sector :

Willebroek : maandag 28/08 - dinsdag 29/08 - donderdag 31/08 

 

OPGELET!

Inschrijven voor één van onze cursussen die doorgaan in:
- OTV (Seniorplaza),
- Paepenheide,
- De Kollebloem (bib Puurs),
- De Nieuwe Ark,
- Hof Van Crequi,
- Ter Dilft (BIC Mariekerke/ bib Bornem/ Kloosterheide),
kun je daar alleen ter plaatse of via hun website. Deze contactgegevens zijn terug te vinden op onze website.

 

Wie kan zich inschrijven?

Je kan online inschrijven of je persoonlijk aanbieden op het secretariaat. Indien je jonger bent dan 18 jaar, ben je vergezeld door één van je ouders.

De inschrijvingsvoorwaarden zijn:

  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden;
  • het inschrijvingsgeld betaald hebben of hiervan rechtmatig vrijgesteld zijn;
  • zich akkoord verklaard hebben met het centrumreglement;
  • zich akkoord verklaard hebben met het agogisch project van het centrum;
  • in het geval je voldaan hebt aan de deeltijdse leerplicht: je levert het bewijs te beschikken over de Belgische nationaliteit, of je voldoet aan de bepalingen van het wettig verblijf.

Bij elke inschrijving vragen wij naar:

Op basis van deze informatie kunnen wij het administratieve dossier volledig in orde brengen. Op die manier zijn wij ervan verzekerd dat wij in de toekomst correct ingevulde diploma’s, certificaten, deelcertificaten, getuigschriften of attesten kunnen afleveren.
Indien de capaciteit van het cursusaanbod ontoereikend is om alle cursisten te kunnen inschrijven, dan kan het centrum wachtlijsten aanleggen. Het centrum respecteert hierbij de volgorde van inschrijving. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor inschrijvingen in de opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal. In deze opleidingen hebben volgende doelgroepen voorrang bij inschrijving indien zich een capaciteitstekort voordoet:

  • cursisten die een inburgeringscontract ondertekend hebben met het onthaalbureau;
  • cursisten die gevat zijn door het inwerkingsbeleid, zoals geregeld in het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid;
  • cursisten die de bereidheid om Nederlands te leren moeten aantonen zoals bedoeld in het decreet van 15 juli 2007 houdende de Vlaamse Wooncode.

Een inschrijving is persoonlijk en kan dus nooit doorgegeven worden aan derden. Bij inschrijving ontvang je een inschrijvingsbewijs. Breng tijdens de eerste les steeds je inschrijvingsbewijs mee. De docent zal er naar vragen om je toe te laten tot de les.