U bent hier: Home » Info » Inschrijven

Inschrijven

Hoe kun je inschrijven?

Inschrijven kan online. Binnen 5 werkdagen na inschrijving ontvang je een bevestiging met verdere instructies.

OPGELET!
Inschrijven voor één van onze cursussen die doorgaan in:
- OTV (Seniorplaza),
- De Wilg,
- Paepenheide,
- Binder (De Kollebloem): bib Puurs/ CC
- De Nieuwe Ark,
- Hof Van Crequi,
- Ter Dilft (BIC Mariekerke/ bib Bornem/ Kloosterheide),
kun je daar alleen ter plaatse of via hun website. Deze contactgegevens zijn terug te vinden op onze website.

Je kan uiteraard ook langskomen op het secretariaat in Willebroek.

 

Wie kan zich inschrijven?

Je kan online inschrijven of je persoonlijk aanbieden op het secretariaat. Indien je jonger bent dan 18 jaar, ben je vergezeld door één van je ouders.

De inschrijvingsvoorwaarden zijn:

  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden;
  • het inschrijvingsgeld betaald hebben of hiervan rechtmatig vrijgesteld zijn;
  • zich akkoord verklaard hebben met het centrumreglement;
  • zich akkoord verklaard hebben met het agogisch project van het centrum;
  • in het geval je voldaan hebt aan de deeltijdse leerplicht: je levert het bewijs te beschikken over de Belgische nationaliteit, of je voldoet aan de bepalingen van het wettig verblijf.

Bij elke inschrijving vragen wij naar:

Op basis van deze informatie kunnen wij het administratieve dossier volledig in orde brengen. Op die manier zijn wij ervan verzekerd dat wij in de toekomst correct ingevulde diploma’s, certificaten, deelcertificaten, getuigschriften of attesten kunnen afleveren.
Indien de capaciteit van het cursusaanbod ontoereikend is om alle cursisten te kunnen inschrijven, dan kan het centrum wachtlijsten aanleggen. Het centrum respecteert hierbij de volgorde van inschrijving. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor inschrijvingen in de opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal. In deze opleidingen hebben volgende doelgroepen voorrang bij inschrijving indien zich een capaciteitstekort voordoet:

  • cursisten die een inburgeringscontract ondertekend hebben met het onthaalbureau;
  • cursisten die gevat zijn door het inwerkingsbeleid, zoals geregeld in het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid;
  • cursisten die de bereidheid om Nederlands te leren moeten aantonen zoals bedoeld in het decreet van 15 juli 2007 houdende de Vlaamse Wooncode.

Een inschrijving is persoonlijk en kan dus nooit doorgegeven worden aan derden. Bij inschrijving ontvang je een inschrijvingsbewijs. Breng tijdens de eerste les steeds je inschrijvingsbewijs mee. De docent zal er naar vragen om je toe te laten tot de les.